تاثیر تغییرات اقلیمی داده کاوشگر


کاوش داده های CO2 و انتشارات Greehouse

انتشار دی اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه ای – محرک اصلی تغییرات آب و هوا هستند.

در اکسپلورر CO2 و گازهای گلخانه ای می توانید نحوه مقایسه میزان انتشار در سراسر جهان را مشاهده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید