بیش از ۶۱۹ میلیون مورد ابتلا به کرونا در جهان ثبت شده است
بر اساس آخرین داده های جدول جهانی اپیدمی کرونا، آمریکا با بیش از ۹۷.۷ میلیون مبتلا و یک میلیون قربانی همچنان در صدر فهرست کشورهای مبتلا به این بیماری قرار دارد و هند با بیش از ۴۴.۵ میلیون نفر پس از آمریکا در رتبه نخست قرار دارد. . مبتلا شده. مقام دوم در جهان