به منظور ایفای نقش فعال در حوزه مسئولیت های اجتماعی، برگزیدگان نهمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی مورد حمایت بانک قرار می گیرند.


به منظور ایفای نقش فعال در حوزه مسئولیت های اجتماعی، برگزیدگان نهمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی مورد حمایت بانک قرار می گیرند.

به منظور ایفای نقش فعال در حوزه مسئولیت های اجتماعی، برگزیدگان نهمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی مورد حمایت بانک قرار می گیرند.

این بانک از پژوهشگران، نویسندگان، مترجمان، مخترعان و کارآفرینان برگزیده جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی حمایت خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، این کار توسط بانک رفاه کارگران به پاس قدردانی از تلاش های علمی و پژوهشی برگزیدگان جشنواره دانش پژوهان دانشگاه آزاد اسلامی و ایفای نقش فعال در حوزه مسئولیت های اجتماعی است.
لازم به ذکر است دکتر اللجانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران نیز در راس هیئتی متشکل از نمایندگان و مدیران بانک ها از غرفه های برخی از شرکت های نوآور، شرکت های نوظهور و شرکت های نوظهور حاضر در نمایشگاه بازدید کردند توسعه همکاری های مشترک را اعلام کرد.