بررسی ۴ اشتباه وحشتناک “تیم حفاظت” که منجر به مرگ “شینزو آبه” شد (+ عکس و فیلم)
در فیلم های منتشر شده، محافظی که کیف ضد گلوله را حمل می کند، به جای اینکه در کنار پدر شیزوئو باشد، از او دور شده است (اشتباه اول) و تنها پس از اولین شلیک به سمت او می چرخد ​​و پس از نزدیک کردن آن به او و باز کردن آن ناکام است. کیسه (اشتباه دوم).