بررسی تقابل گفتمان حافظ و غزالی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانیک گزارش خبرنگار مهریه سیصد و چهل و هفتمین همایش علمی مرکز حافظ شناسی – کرسی پژوهشی با عنوان جام مایل خون دل به تعویق انداختن رویارویی بلاغی حافظ و غزالی «سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۰۱ ساعت ۱۹ برگزار می شود.

آقا مهدی زرقانی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد در این نشست به بررسی این رابطه پرداخت در ارتباط بودن آثار حافظ و دیوان غزالی.

علاقه مندان می توانند در قالب شبکه های مجازی در این نشست آنلاین شرکت کنند.

این نشست با همکاری مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارسی برگزار شد.