ببینید کدام کشورها بیشترین تعداد مبتلایان به کرونا را دارند


مجموع مبتلایان به کرونا در جهان به ۵۷۷ میلیون و ۳۵۹ هزار و ۵۸۲ نفر رسید.

ببینید کدام کشورها بیشترین تعداد مبتلایان به کرونا را دارند

به گزارش بولز بازار، بر اساس آخرین داده های جدول جهانی اپیدمی کرونا، آمریکا با بیش از ۹۲.۴ میلیون بیمار و یک میلیون قربانی همچنان در صدر فهرست کشورهای مبتلا به این بیماری قرار دارد و هند نیز بیش از ۴۳.۹ میلیون بیمار عقب است و بعد از آمریکا در رتبه دوم جهان قرار دارد.

تعداد مبتلایان به کووید ۱۹ در برزیل از ۳۳.۶ میلیون نفر فراتر رفته و در حال حاضر سومین کشور جهان از نظر بیشترین تعداد مبتلایان است.

در عین حال، برزیل با بیش از ۶۷۷ هزار قربانی، دومین کشور دارای بیشترین تعداد قربانیان کووید-۱۹ در جهان پس از آمریکا و پس از هند با بیش از ۵۲۶ هزار قربانی، سومین کشور مبتلا به کووید-۱۹ است. تعداد قربانیان کووید-۱۹ بیشترین تعداد قربانیان کرونا در جهان این فهرست جهانی است.

در اروپا با بیش از ۳۳.۶ میلیون مبتلا، فرانسه دارای بیشترین تعداد مبتلایان در بین کشورهای این منطقه و چهارمین کشور با بیشترین تعداد مبتلایان به کرونا در جهان است. روسیه نیز از ۳۸۲ هزار قربانی گذشت و هم اکنون بیشترین تلفات ناشی از کرونا را در بین کشورهای اروپایی دارد و همچنین چهارمین کشور جهان با بیشترین میزان مرگ و میر این بیماری است.

همچنین ایران با مجموع ۷ میلیون و ۳۴۸ هزار و ۹۶۳ مورد و ۱۴۱ هزار و ۷۵۸ فوتی ناشی از بیماری کووید ۱۹، هم اکنون در رتبه هفدهم کشورهای دارای بیشترین تعداد مبتلایان به کرونا قرار دارد.

روند به سمت افزایش تعداد مبتلایان به بیماری کووید-۱۹ ادامه دارد که تاکنون در ۲۲۸ کشور و منطقه در جهان شیوع یافته و این بیماری همچنان قربانیان خود را در جهان می‌گیرد.