ببینید | ماجرای طلاق یک روحانی از تلویزیون پخش شد
یکی از روحانیون در شبکه مستند درباره طلاقش گفت: با نامزدم در پارک قدم می زدم که جوانی وارد شد و نمی دانم چرا آب دهانش را به صورتم انداخت، درست بود؟ نامزدم چند روزی ناراحت بود و می گفت بین من و لباست یکی را انتخاب کن. در این مستند چهره مصاحبه شونده به شکلی جدید پوشانده شده است و در توضیح آن آمده است که «به درخواست مصاحبه شونده و رعایت حقوق فردی، چهره مصاحبه شونده پوشانده می شود.