ببینید | ماجرای صوفی خوانی در حرم امام رضا علیه السلام | بلند خواندن در حرم حرام است
دیروز عده ای که خود را صوفی می خواندند در حرم امام رضا (علیه السلام) شروع به تلاوت بلند کردند. تظاهرکنندگان پرسیدند چرا خادمان با این افراد برخورد نکردند؟ بر خلاف این حدس ها، خداوند بلافاصله به سراغ این افراد رفت و آنها را بیرون آورد. نهی از بلندخوانی در حرم، بندگان را از انجام آن باز می دارد.