ببینید | قطار مشهد – یزد دقیقا چند مسافر است؟
اعضای کمیسیون عالی سوانح ریلی با حضور در محل حادثه قطار مسافربری مشهد – یزد به بررسی علت دقیق این حادثه می پردازند. گزارش هایی مبنی بر مصدومیت یا فوتی گزارش شده بود که روابط عمومی راه آهن پس از بررسی های لازم و دریافت اطلاعات دقیق آمار صحیح را اعلام خواهد کرد.