ببینید | فیلم زلزله افغانستان
منابع محلی اعلام کردند که بیش از ۱۰۰ نفر در زلزله شدید در استان جیان کشته یا زخمی شدند. یک منبع محلی گفت که ۳۵ جسد و بیش از ۶۰ زخمی تنها به شفاخانه شهر ارجون پکتیکا منتقل شده اند.