ببینید | سلام مرحوم احمد مهدوی دامغانی از فیلادلفیا به امام رضا (علیه السلام)
مرحوم استاد احمد مهدوی دامغانی از سال ۱۹۸۷ در آمریکا زندگی می کند و در دانشگاه های هاروارد و پنسیلوانیا تدریس می کند. هر روز که از اقامتگاه فیلادلفیا خارج می شد، در مقابل ایران می ایستاد و به امام هشتم امام رضا (علیه السلام) سلام می کرد.