ببینید | سقوط مخترع در دریاچه
به تازگی، زاپاتا، مخترع جت لباسی که ویژگی‌های اختراع خود را به نمایش می‌گذارد، کنترل دستگاه را از دست داده و چند ثانیه پس از بلند شدن به دریاچه سقوط کرده است. زاپاتا که در حال حاضر رکورد بیشترین پرواز را در اختیار دارد، بدون آسیب در اعماق دریاچه سقوط کرد.