ببینید | سخنان عجیب مدودف در مورد جنگ اوکراین: شوالیه های آخرالزمان در راه هستند. تمام امید ما به خداست
دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه گفت: «اینها انتظارات نیست. این چیزی است که اکنون اتفاق افتاده است. می‌توان به گونه‌ای دیگر با آن برخورد کرد، اما می‌توانیم فرض کنیم که سواران وحشتناک اکنون در راه هستند و تمام امید تنها به خداست.»