ببینید | بوکسور سابق تیم ملی و همسرش ماجرای درگیری خود با ماموران گشت را تعریف کردند
ماریا عریفی و همسرش رضا مرادخانی بوکسور سابق تیم ملی مدعی شدند که در هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در پارک پردسان تهران به قصد هدایت گشتی قدم می زدند که گلوله به پایان رسید.