ببینید | برنده مسابقه دوچرخه سواری را با سنگ، کاغذ و قیچی مشخص کنید
در طول تور دوچرخه سواری اسلوونی، تادی پوگاکار، قهرمان توراد فرانسه که پس از چهار دور اول پیشتاز مسابقه بود، به همراه هم تیمی اش رافال مایکا اماراتی، از رقابت دور شد و تصمیم گرفت تا چند صد متر آخر را با قیچی کاغذ سنگ بازی کند. . تا مشخص شود کدام یک زودتر از خط پایان عبور می کند.