بانک ها در پرداخت تسهیلات مسکن همکاری نمی کنند


به گزارش تجارت نیوز، رحیم زارعی در گفتگو با خان ملات در خصوص قانون تولید جهشی مسکن وی گفت: مجلس برای تنظیم بازار مسکن، قانون افزایش مسکن و قانون مالیات بر مسکن خالی را به عنوان دو مرحله بسیار مهم تدوین و تصویب کرد.

قانون جهش تولید مسکن یکی از قوانین خوبی است که دارای دو بعد تامین منابع مالی و تامین زمین برای ساخت و ساز است. مسکن جبران کمبود عرضه واحدهای مسکونی توجه.

عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه حدود ۹ میلیون خانوار مستاجر هستند، تصریح کرد: در قانون جهش تولید مسکن مقرر شده بانک ها ۲۰ درصد از منابع تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند.

این میزان در سال ۱۳۹۸ تنها ۷ درصد بوده و با تلاش های صورت گرفته در دو سال گذشته به ۲۰ درصد رسیده است، اما متأسفانه بانک ها توجه کافی به حوزه مسکن نداشته و همکاری نکردند، در حالی که مسکن موتور محرک است. کشور اقتصاد و بیش از ۱۳۰ شغل مرتبط با آن و افزایش ساخت و ساز مسکن در حال رونق است.

این نماینده مردم در شورای اسلامی با بیان اینکه از سازندگی حمایت می کند مسکن وی برای حمایت از اشتغال تاکید کرد: وزارت راه نسبت به عدم همکاری بانک ها منفی عمل نکند.

تامین منابع مالی برای ساخت مسکن یکی از مهمترین مسائل و چالش اصلی اجرای قانون جهش تولید مسکن است، بنابراین دولت باید با جدیت کار کند. علاوه بر این، قانون مازاد تولید مسکن نیز ضمانت اجرایی مناسبی را در نظر گرفته است که در صورت عدم همکاری بانک ها، توسط دولت جریمه می شوند.