بانک ملی: هنوز دارایی های قربانیان را تحویل نداده ایم
با توجه به اختلاط اموال مسروقه، دادگاه بدوی به سرعت، دقیق و با جدیت اقدامات لازم را برای تفکیک و تعیین تکلیف اموال و صاحبان آن و یقیناً نتایج و فرآیند تعیین و تحویل مستقیم آن به همه صاحبان املاک خواهند رسید