بازدید وزیر گردشگری و آثار باستانی عراق از موزه ملی ایران – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهان


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه ملی ایران، هیئت عراقی به همراه محمدعلی کیانی مدیرکل تعاون فرهنگی و ایرانیان خارج از کشور از این موزه بازدید و مورد استقبال جبرئیل قرار گرفت. نوکاندا مدیر کل موزه ملی ایران شدند.

بازدید از بخش تاریخی موزه ایران باستان آغاز شد و میهمانان متوجه توضیحات فیروزه اسپیدنام، مدیر این موزه شدند.

جلوه های مشترک فرهنگی دو کشور با تاریخ کهن ایران و عراق در موزه ایران باستان از جمله آثار تاریخی و فرهنگی از دوره هخامنشیان مورد توجه وزیر فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی عراق قرار گرفت.

بازدید وزیر فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی عراق از موزه ملی ایران

حسن ناظم در پایان بازدید از موزه ملی ایران در نمایشگاه «لمس تاریخ» ویژه نابینایان حضور یافت و با لمس نمونه هایی از آثار تاریخی و فرهنگی، این نمایشگاه ویژه را با تحسین فراوان توصیف کرد.

موزه آثار باستانی و هنرهای دوران اسلامی ایران با حضور کرم میرزایی مدیر موزه میزبان هیات عراقی بود و در این بخش حسن ناظم در جریان نسخ خطی قرآن قرار گرفت.

مدیرکل موزه ملی ایران در پایان این بازدید مجموعه ای از انتشارات موزه ملی را به وزیر فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی عراق اهدا کرد.