بازار ارز مه آلود می شود/ قیمت دلار به کجا می رود؟


قیمت دلار امروز در بازار آزاد از ۳۲ هزار و ۸۵۰ تومان آغاز شد و با ۱۳۰ تومان کاهش به ۳۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. روند قیمت دلار در هفته سوم مهرماه در مقایسه با هفته های اول و دوم نزولی بود. به گفته کارشناسان، اخبار ضد و نقیض و فضای مه آلود بازار، پیش بینی قیمت را با مشکل مواجه کرد. باید دید این ثبات نسبی قیمت دلار در روزهای آینده ادامه خواهد داشت یا خیر.

بازار ارز مه آلود می شود/ قیمت دلار به کجا می رود؟ اولین بار در اخبار تجارت ظاهر شد.