ایستگاه هواداران تیم ملی فوتبال ایران


و تعدادی از نیروهای بسیج برای حمایت از تیم ملی در جام جهانی، ایستگاه هایی را با نام ایستگاه پشتیبانی تیم ملی فوتبال ایران در میادین تجریش، آزادی، ولی عصر، ونک و قنلب تأسیس کردند.

فارس نیوز

۱۰:۲۳

۱۰۱-۹-۳
۰http://fna.ir/1swwlt