ایران تامین کننده ۹۰ درصد زعفران جهان است/ بزرگترین محموله زعفران ایران به قطر ارسال شد


پس از انعقاد قرارداد صادرات و ساخت ۲۰۰ تن زعفران ایران به قطر، اولین محموله این قرارداد بارگیری و برای فرآوری به قطر ارسال شد.

مقاله ایران تامین کننده ۹۰ درصد زعفران جهان/ بزرگترین محموله زعفران ایران به قطر اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.