اپوزیسیون ارمنستان بار دیگر در ایروان تظاهرات کردند


به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، معترضان به دولت ارمنستان و مخالفان نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور شامگاه شنبه بار دیگر در ایروان تظاهرات کردند.

خبرنگار ریانووستی در ایروان گفت: تجمع مخالفان در مرکز ایروان برای استعفای پاشینیان نخست وزیر ارمنستان برگزار شد.

و قبل از راهپیمایی، تجمعی در میدان فرانسه برگزار شد، سپس ستونی از تظاهرکنندگان در امتداد خیابان بگرامیان، جایی که ساختمان های پارلمان و کاخ ریاست جمهوری در آن قرار دارد، راهپیمایی کردند.

حدود دو ماه از آغاز اعتراضات گسترده در ارمنستان برای استعفای پاشینیان می گذرد. مخالفان وی بر این باورند که وی در حال تلاش برای دادن امتیازات جدید به باکو در تعیین مرز ارمنستان و جمهوری آذربایجان است و اعلام می کنند که قصد دارند جلوی برنامه های وی را بگیرند.

پیش از این مخالفان دولت پاشینیان در جریان نشست شورای وزیران سازمان پیمان امنیت جمعی در کاخ ریاست جمهوری تظاهراتی را در مقابل کاخ ریاست جمهوری ترتیب دادند. (جزئیات بیشتر)

ایشخان ساکاتلیان، معاون رئیس پارلمان ارمنستان و رهبر اپوزیسیون، گفت که مخالفان قصد دارند هر بار که یک هیئت خارجی از ایروان بازدید می کند تا خواسته های مخالفان را منتقل کند، تظاهرات کند.

آن تمام شده است…
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید