اولین جلسه کمیته حمایت از حقوق مردم (عکس)
اولین جلسه کمیته صیانت از حقوق بشر با حضور حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور، کاظم غریب آباد دبیر حقوق بشر، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور و حجت الاسلام شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برگزار شد. در حمایت و ارتقای حقوق بشر و شهروندی.