اولین جایزه علمی پژوهشی هرمزی به پژوهشگر برجسته هرمزگانی اهدا شد


به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، عصر امروز با حضور مهدی دوستی استاندار هرمزگان، نخستین جایزه علمی پژوهشی «هرموزی» به پژوهشگر برجسته هرمزگانی اعطا شد.

حاکم هرمزگان در این مراسم اظهار داشت: علم و دانش از دیرباز نقش ویژه ای در توسعه تمدن ها و پیشرفت ملت ها داشته است. مقام معظم رهبری در دو دهه گذشته بر موضوع علم، علم و فناوری تاکید زیادی داشته اند.

وی افزود: در جلسه امروز به پاس قدردانی از یکی از پژوهشگران برجسته استان دکتر علی الامری سیاحوی از بنیاد علمی پژوهشی هرمزی تقدیر شد.

استاندار هرمزگان گفت: این پژوهشگر برجسته استان در امر پژوهش نقش ویژه ای داشت و آثار خوبی از خود به جای گذاشت.

وی افزود: این مسیر ادامه دارد و این جشن ها نمادین است و در عمل باید از توانمندی های نخبگان استانداری در سمت های اجرایی و علمی بیشتر استفاده شود.

شایان ذکر است دکتر علی امیری سیاهاوی از نخبگان برجسته استان هرمزگان و از اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات گیاهپزشکی ایران، پژوهش اصلی این شخصیت علمی در زمینه تنوع زیستی و کنترل بیولوژیکی است. کند انتشار ۴۰ مقاله علمی بین المللی از دیگر فعالیت های علمی و پژوهشی دکتر امری سیاحاوی بود.

جایزه علمی پژوهشی هرمزی به همت بنیاد علمی پژوهشی هرمزی و دانشگاه پیام نور هرمزگان تأسیس شد و این جایزه مهم علمی هر ساله به پژوهشگران ارشد تأثیرگذار منطقه و کشور اعطا می شود.

حسین بن موسی هرمزی از منجمان قرن شانزدهم در هرمزگان بود که کتاب و مرجع معروف آن هنوز به یادگار مانده است. وی در میناب امروزی می زیست و از کسانی است که خدمات علمی فراوانی به تاریخ دانش سرزمین پارسی کرد و امروزه نامی از او در فضای فکری و اجتماعی هرمزگان باقی نمانده است.

مراحل داوری کار اعطای این جایزه به طور کامل در خارج از استان هرمزگان انجام شد و قرار است در سال های متوالی گشایش درب من عرصه جدیدی برای تجلیل علم در هرمزگان بگشاید.

انتهای پیام/۳۷۲۸
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید