انیسه الخزعلی برای مادران دورکار آماده می شود: قانون دورکاری به نفع زنان تغییر می کند
قانون قبلی سال ۱۳۸۹ مشکلاتی داشت که کارفرمایان را نسبت به کار از راه دور بی رغبت می کرد. مثلاً می گویند کارفرما باید وسایل و لوازم مورد نیاز کارمند را در منزل تهیه کند که در خیلی جاها این امکان وجود ندارد و بار دورکاری اصلاً بر دوش کارفرما نیست.