انتقاد فعالان میراث فرهنگی خوزستان از سفرهای گزینشی وزیر میراث
ابن خوزستان نباید از کارون پورمگ دیدن کند، بلکه باید با دست اندرکاران کارون و در برخورد رو در رو باشد. فراموش نکنیم که یکی از شعارها و فرمایشات مقام معظم رهبری، علاقه به شرکت های صاحب نظر است که در این میان شرکت های گردشگری محور هستند و به نظر می رسد وزیر محترم در این زمینه توجه لازم را نداشته است.