امکانات اضافی: "سوپرانی" این دقیق ترین بازتاب آمریکای معاصر استچون همه تماشا می کنند "سوپرانی ،" پیوندها را در پایان امروز بررسی کنید: YouTube ضد واکسرها ، بهترین خردل ، اهمیت ورزش ، فینالیست های جایزه عکس کمدی حیوان خانگی ، گاتور در سطل زباله و موارد دیگر را ممنوع کرده است. [ more › ]

دیدگاهتان را بنویسید