امتناع از افزایش قیمت ۴ لبنیات پرمصرف
بر اساس مصوبه دولت، شهروندان باید شیر پاستوریزه ۹۰۰ گرم را ۱۵ هزار تومان، شیر کم چرب UF را ۱۸ هزار تومان، پنیر ۴۰۰ گرمی را ۳۷ هزار تومان و ماست را ۲.۵ کیلوگرم را ۴۹ هزار تومان خریداری کنند. ۸۰۰ تومان مانند گذشته در فروشگاه های زنجیره ای و خرید خرده فروشی های سراسر کشور.