امتحانات نهایی دی ماه کی برگزار میشه؟


مرکز سنجش و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش جدول امتحانات نهایی دانش آموزان پایه دوازدهم شاخه نظری را منتشر کرد.

امتحانات نهایی دی ماه کی برگزار میشه؟

به گزارش خبر تایمز و بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده از سوی مرکز سنجش و تضمین کیفیت در نظام آموزش و پرورش، امتحانات نهایی پایه دوازدهم پایه دوازدهم روزانه، دانش آموزان بزرگسال، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد شاخه های نظری. دوره دوم متوسطه عمومی. در ژانویه ۱۴۰۱ از روزی که از شنبه ۳ ژانویه شروع می شود و تا دوشنبه ۲۶ ژانویه ادامه دارد.

جزئیات برنامه این آزمون به شرح زیر است:

برنامه امتحانات نهایی دانش آموزان دبیرستان در آذرماه اعلام شد