امام جمعه ارومیه: تحولات اخیر مرهون موفقیت های فراوان جمهوری اسلامی است
قریشی: موفقیت اجلاس شانگهای، حضور پررنگ رئیس جمهور در سازمان ملل، ارائه چهره سردار دلها، معرفی رئیس جمهور آمریکا به عنوان دلیل شهادت وی و همچنین اتحاد و صمیمیت. ارتباط بین اقوام و مذاهب در کشور از دیگر موفقیت هایی بود که خشم دشمنان را برانگیخت.