امارات را پس از سیل شدید می بینیم. سکوت در شهر فجیره حاکم شد
بارش شدید باران در امارات باعث جاری شدن سیل در شهر ساحلی فجیره در شرق این کشور شد. اسپوتنیک گزارش داد که فجیره بیشترین بارندگی را در امارات متحده عربی دارد. این باران که از چهارشنبه گذشته مناطقی از این کشور را درنوردیده است، بیشترین میزان بارندگی در امارات در ۲۷ سال گذشته بوده است.