العسکری رئیس بانک مسکن شد


به گزارش تجارت نیوز، روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی حکمی احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، علی عسگری را به سمت سرپرست منصوب کرد. بانک مسکن چشم

بر اساس تصمیم وزیر اقتصاد از نظامیان خواسته شد در این طرح عملکرد بانک مسکن بررسی شود نهضت ملی مسکن و بهبود اهداف حکومت مردمی.

علی عسگری متولد ۱۳۴۵ دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران است.

معاون امور اقتصادی و دارایی و مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو و سمت های معاونت اقتصادی، هماهنگی برنامه و بودجه، سازمان اداری و برنامه ریزی کشور را بر عهده داشت. ایران در بازه زمانی یک ساله (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶)، رئیس و دبیر کمیسیون اقتصاد در مجلس شورا، نماینده وزیر نیرو در کمیته تسویه تعهدات ارزی بانک مرکزی و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اقدامات ویژه اقتصادی. ستاد و مدیرکل دفتر تحقیقات اقتصادی وزارت نیرو (۱۳۹۶-۱۳۹۶) نمونه ای از سوابق کاری وی است.