اقدام مناسب بانک ملی و وزارت اقتصاد در خروج از بنگاه‌داری بانکی


در گفت وگوی نبض بازار با کارشناس مسائل بانکی و پولی مطرح شد:

کارشناس مسائل پولی و بانکی اظهار کرد: تاکید دولت سیزدهم و وزارت امور اقتصادی بر خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و اقدامات بانک ملی در این خصوص بسیار مناسب است. اینکه اموال مورد نظر در چه قالبی واگذار شود به ابزار‌های سازوکار محوری که در اختیار هست، برمی‌گردد.

اقدام مناسب بانک ملی و وزارت اقتصاد در خروج از بنگاه‌داری بانکی

به گزارش وقت خبر ، حجت‌الله فرزانی در گفتگو با نبض بازار با اشاره به پیشقدمی بانک ملی در خروج از بنگاه‌داری و عرضه سهام شرکت‌های زیرمجموعه در بورس خاطرنشان کرد: تاکید دولت سیزدهم و وزارت امور اقتصادی بر خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و اقدامات بانک ملی در این خصوص بسیار مناسب است. اینکه اموال مورد نظر در چه قالبی واگذار شود به ابزار‌های سازوکار محوری که در اختیار هست برمی‌گردد. اکنون بانک‌ها می‌توانند از ظرفیت بورس استفاده کرده و سهام شرکت‌های مورد نظر را در قالب سهام خرد یا بلوکی در بورس عرضه کنند.

منابع فریزشده بانکی با خروج از بنگاه‌داری آزاد می‌شود

کارشناس مسائل پولی و بانکی عنوان کرد: بنگاه‌داری بانک‌ها موجب می‌شود تا منابع در دست بانک‌ها فریز شود و خروج از بنگاه‌داری بانک‌ها موجب می‌شود به نوعی بانک‌ها منابع فریزشده یا ثابت‌مانده را آزاد و به امر تسهیلات‌دهی اختصاص دهند که کار اصلی آن‌ها است. اینکه بانک‌ها کار واسطه‌گری وجوه را انجام دهند در راستای وظایف اصلی بانک است.

فرزانی خاطرنشان کرد: بانک‌ها باید به اصل کار خود که دریافت سپرده‌های مردم و اعطای تسهیلات برای متقاضیان بپردازند این موضوعی است که سال‌ها بانک‌ها از این منظر مورد نقد بوده‌اند.

وی درباره عرضه اولیه شرکت داروسازی دانا که از بانک‌های زیرمجموعه بانک ملی است، اظهار کرد: اینکه بخشی از سهام شرکت‌های پربازده و سودده در بورس عرضه شود گام مناسبی برای سهیم کردن سهامداران خرد در سود شرکت‌های پربازده است، اما باید به تدریج بانک از مالکیت این واحد‌ها نیز خارج شود.

وی با بیان اینکه براساس ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، کاهش تصدی‌گری بانک‌ها دیده شده است، عنوان کرد: درآمد‌های مالیاتی به عنوان جرائم برای بانک‌هایی که دراین خصوص اقدامات لازم را انجام ندهند، پیش‌بینی شده است.

دلایل متعدد بانک‌ها در ورود به عرصه بنگاه‌داری

فرزانی اظهار کرد: به لحاظ قانونی، الزام برای تمامی بانک‌ها وجود دارد که با کاهش بنگاه‌داری عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی باز کنند، البته اینکه بانک‌ها به تدریج و طی سالیان به سمت بنگاه‌داری حرکت کرده‌اند، دلایل متعددی داشته است و اینگونه نبوده که بانک‌ها خود صرفا وارد سرمایه‌گذاری شده یا شرکتی را تصاحب کرده باشند.

کارشناس مسائل پولی و بانکی عنوان کرد: برخی از این موارد در راستای پیگیری مطالبات بوده است به نوعی تملک انجام شده است و بانک در راستای ادامه تعهدات خود مبنی بر اینکه آن واحد تعطیل نشود، مجبور به همراهی با شرکت بوده است تا کار شرکت‌ها به پیش رود.

امور بانکی تحت الشعاع بنگاه‌داری قرار نگیرد

وی ادامه داد: معمولا بانک‌ها در بحث بنگاه‌داری نباید ورود کنند و این اقدام نقض غرض است. کار بانک واسطه‌گری وجوه است و باید خدمات بانکی تحت شعاع قرار نگیرد و تاکید زیادی نیز وجود دارد که کار بانکی نباید تحت الشعاع قرار گیرد.

فرزانی تصریح کرد: از سوی دیگر اگر بانک‌ها به بازار‌ها ورود کنند، چون تعداد محدودی بانک، منابع مالی اقتصاد را تامین می‌کنند همانند کارتل اقتصادی عمل می‌شود که بحث رقابت را در آن بازار‌ها به هم می‌ریزد و اگر قرار باشد هر کدام از بانک‌ها وارد در بازاری ورود کنند، تعادل در آن بازار‌ها به هم می‌ریزد.