اقدام ستودنی بانک ملی در واگذاری سهام شرکت‌های پربازده در بورس


در گفت‌وگوی نبض بازار با نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شد؛

بانک ملی با واگذاری سهام داروسازی دانا در اجرای دستورات دولت پیشقدم شده است تا با واگذاری سهام شرکت‌های پربازده بتواند مردم را در منافع شرکت‌های پربازده و سودده سهیم کند.

اقدام ستودنی بانک ملی در واگذاری سهام شرکت‌های پربازده در بورس

به گزارش وقت خبر به نقل از نبض بازار ، این اقدام بانک ملی همچنین در جهت پیگیری عملی برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری است تا با تمرکز بر فعالیت‌های بانکی بتواند نقش موثرتری در اقتصاد کشور ایفا کند.

مدیریت جدید در بانک ملی نیز بر رویکرد شفاف‌سازی و فسادگریزی مطابق با دستور کار دولت سیزدهم تاکیدات جدی داشته و در این راستا، عرضه اولیه سهام شرکت داروسازی دانا که یکی از پربازده‌ترین شرکت‌های زیرمجموعه بانک است، آغاز شده است.

شهباز حسن‌پور بیگلری، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با نبض بازار درباره اقدام بانکی ملی در پیشقدمی واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه خود، اظهار کرد: دولت سیزدهم و وزارت امور اقتصادی و دارایی تکالیفی را برای بانک‌ها مبنی بر خروج از بنگاه‌داری و عرضه سهام شرکت‌های زیرمجموعه با هدف شفاف‌سازی و سهیم کردن مردم در اقتصاد تعیین کرده است و عرضه سهام بانک‌ها از جمله سهام شرکت داروسازی زیرمجموعه بانک ملی از جمله این اقدامات است که بانک ملی در انجام آن پیشقدم شده است.

وی گفت: دولت خوب وارد عمل شده و روند اجرایی خوبی را در پیش گرفته است و تصمیم‌ها باید منجر به شفاف‌سازی امور شود. کار دولت و بانک ملی را می‌ستائیم و آرزوی توفیق برای دولتمردان داریم.

وی افزود: سال‌های متمادی است که مسئولان دولتی و مجلس بر این موضوع مهم تاکید داشته‌اند که باید تصدی دولت در اقتصاد کاهش یابد و بانک‌ها نیز از عرصه فعالیت‌های اقتصادی کنار بروند و کار را به دست بخش خصوصی واقعی بسپارند. این موضوع در دولت سیزدهم به عنوان یکی از راهبرد‌های مهم مورد توجه واقع شده است و بانک ملی نیز در این زمینه اقدام خود را آغاز کرده است.

بانک‌ها بر انجام فعالیت‌های بانکی متمرکز می‌شوند

حسن‌پور بیگلری خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم بر این نکته مهم تاکید دارد که بانک‌ها به فعالیت اصلی خود که بانکداری است بپردازند و از ورود به عرصه بنگاه‌داری پرهیز کرده و شرکت‌هایی که دارند را به تدریج واگذار کنند.

وی با بیان اینکه حضور گسترده دولت در اقتصاد رقابت با بخش خصوصی و خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است، تصریح کرد: اقتصاد باید به مردم واگذار شود. در بیش از ۱۱۰ سالی که دولت‌ها در عرصه اقتصاد ورود کرده‌اند، تمامی دولت‌ها در موضوعات اقتصادی ناکارآمد بوده‌اند.

توزیع متوازن منابع بانکی با خروج بانک‌ها از عرصه بنگاه‌داری

وی با تاکید براینکه کاهش شرکت‌داری و بنگاه‌داری بانکی موجب می‌شود تا توزیع منابع بانکی میان بخش خصوصی و دولت متوازن شود، تصریح کرد: دولت مقتدر تلاش می‌کند تا بخش خصوصی قوی شود وبا مالیات‌ستانی از این بخش کشور را با درآمد‌های مالیاتی به نحو بهتری اداره کند.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: درصدی از خصوصی‌سازی‌های گذشته به دلیل نبود بخش خصوصی قوی و قدرتمند برای انتقال و واگذاری به فروش نرسیده است، اما نباید دلیلی برای باقی‌ماندن دولت در عرصه اقتصاد باشد.

حسن‌پور بیگلری اظهار کرد: بورس کشور باید مستقل باشد تا با بهبود شرایط این بازار واگذاری‌ها با اقبال عمومی مواجه باشد.