افزایش ۱۵ درصدی قیمت مواد شوینده
درخواست انجمن برای افزایش قیمت مواد شوینده در زیر آمده است. افزایش ۷۰ درصدی نرخ ضدعفونی کننده دست، افزایش ۶۵ درصدی نرخ شوینده ماشین لباسشویی، افزایش ۶۰ درصدی نرخ مایع ظرفشویی و مایع ظرفشویی، افزایش ۵۰ درصدی نرخ شامپو و سایر محصولات شوینده، افزایش ۸۰ درصدی در نرخ صابون و خمیر دندان.