افزایش مراجعات به مراکز درمانی تامین اجتماعی کرمانشاه – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانمشام حقتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراکز درمانی تامین اجتماعی به دلیل افزایش بیماری های فصلی و سرماخوردگی معمولا در نیمه دوم سال پذیرای بیماران و بیمه شدگان هستند.

وی افزود: در مراکز درمانی اتاق مخصوص بیماران تنفسی و همچنین ایستگاه وجود دارد نان تست آماده پذیرش بیماران

مدیر درمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به فرا رسیدن فصل پاییز و افزایش بیماری های فصلی، کرمانشاهی ها دستورالعمل های بهداشتی را برای پیشگیری از بیماری های فصلی رعایت کنند.

هوشتی پور تاکید کرد: داروها بر حسب نیاز در مراکز درمانی موجود است و طرح تامین دارو نیز در دستور کار است.

وی با اشاره به اینکه توسعه کمی و کیفی مراکز درمانی همواره در دستور کار تامین اجتماعی قرار دارد، گفت: این کلینیک سربل ذهاب به زودی کلینیک افتتاح می شود اسلام آباد غرب همچنین در دو شیفت و ظرفیت بالینی بیمارستان حضرت معصومه (س) کار می کند.س) نیز افزایش یافت.

مدیر تامین اجتماعی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه با شرکت در آزمون استخدامی تیر و مهرماه سال جاری ۷۰ نفر در تامین اجتماعی استان مشغول به کار شدند که همگی از کارگران بومی هستند، خاطرنشان کرد: