افزایش سهم تماشاگران ایرانی در جام جهانی
معاون وزیر ورزش: طی دو سفر به دوحه قطر برای پیگیری و هماهنگی برنامه های مربوط به مسابقات جام جهانی طی رایزنی ها و جلسات برگزار شده امکان افزایش سهمیه فیفا ۳۲۰۰ نفر در هر مسابقه برای بینندگان ایرانی فراهم شد. ۷۰۰۰ نفر در هر مسابقه بازی افزایش خواهد یافت.