افزایش درآمدهای بانک گردشگری – زمان خبر


درآمد بانک گردشگری در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ افزایش چشمگیری داشت.

افزایش درآمد بانک های گردشگری

بر اساس این گزارش، درآمد کارمزد بانک گردشگری در ۳ ماهه سال ۱۴۰۱ با افزایش ۴۲ درصدی نسبت به سال گذشته به بیش از ۴۰ میلیارد تومان رسید.

درآمد این بانک از اعطای تسهیلات و سپرده گذاری اوراق بدهی با ۲۰ درصد افزایش به ۲۳۰۰ میلیارد تومان رسید.

علاوه بر افزایش ارزش دارایی های بانک گردشگری، سود انباشته این بانک در سه ماهه نخست سال ۲۳۷ میلیارد تومان بوده است.