افزایش ارزش سهام بیمه پارسیان


ارزش سهام بیمه پارسیان که بیشتر با نماد پارسیان در بازار سرمایه شناخته می شود رشد خوبی داشته است.

افزایش ارزش سهام بیمه پارسیان

به گزارش تایم، سود پایه هر سهم شرکت بیمه پارسیان از ۲۳۲ ریال در سه ماهه ۱۴۰۰ به ۳۸۸ ریال در سه ماهه نخست امسال افزایش یافت.


علاوه بر موارد فوق، سود جامع بیمه پارسیان در پایان خرداد ماه سال جاری به بیش از ۴۷۳ میلیارد تومان رسید.