اعلام سوابق تحصیلی دانش آموزان سال آخر دبیرستان از امروز پنجشنبه
دانش آموزان سال آخر متوسطه در صورت مشاهده مغایرت در اطلاعات سوابق تحصیلی خود لازم است حداکثر تا روز یکشنبه ۵ تیرماه نسبت به اصلاح موارد یا موارد ذکر شده به مدرسه محل نمره خود مراجعه کنند. به دست آمد و نسبت به تصحیح اطلاعات اقدام کرد.