اعلام آمادگی ایران برای همکاری با سازمان ملل در زمینه ریزگردها


یکی از اعضای هیات ایرانی در سازمان ملل متحد در اولین نشست رسمی دومین کمیته هفتاد و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: یکی از مهمترین چالش های کشور ما و بسیاری از کشورهای منطقه است. موضوع طوفان های شن و گرد و غبار است که به عنوان گرد و غبار شناخته می شود.

مقاله اعلام آمادگی ایران برای همکاری با سازمان ملل در خصوص ریزگردها اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.