اضافه شدن زودهنگام: دکتر فائوچی می گوید ترفند یا درمان امسال برگشته استاز آنجا که پل مک کارتنی هنوز در مورد جان و یوکو فکر می کند ، در اینجا ارتباطات اولیه شما وجود دارد: خریداران خانه هزاره ای ، به روز رسانی ایمنی با ترفند یا درمان ، سالی رونی در مقابل. اسرائیل ، نتفلیکس از چاپل دفاع می کند ، چاکی نماد عجیبی است ، کانیه وست مزرعه می فروشد و موارد دیگر. [ more › ]

دیدگاهتان را بنویسید