اضافه شدن اولیه: چرا سهام مسکن در شهر منهتن کوچک شده است (پاسخ یک فرد ثروتمند است)از آنجا که تبدیل هشت واحد به یک آپارتمان بزرگ برای میزان خالی مضر است ، در اینجا پیوندهای اولیه شما وجود دارد: طرفداران R. Kelly همچنان ادامه دارند ، بررسی NYT با Dasani ، سرقت رستوران های ایتالیایی اشتباه است و موارد دیگر. [ more › ]

دیدگاهتان را بنویسید