اضافه شدن اولیه: اندرو لوید وببر طرفدار نیست "گربه ها" فیلم سینمااز آنجا که تجزیه و تحلیل اصلی Pew نشان داد که خطبه ها بسیار طولانی است ، در اینجا ارتباطات اولیه شما وجود دارد: ظرافت کارلوس واتسون ، "گربه ها" تهمت زدن ، "بازی ماهی مرکب" تماس های شوخی ، جوخه جوخه ، دوران کودکی کیران کالکین و موارد دیگر. [ more › ]

دیدگاهتان را بنویسید