اشتراک در اولین صندوق املاک خارج از بورس


در اولین روز عضویت در صندوق املاک، ۳۰ میلیون واحد سرمایه گذاری این صندوق در دقایق اولیه به فروش رسید. تمامی واحدهای ارائه شده در روز اول خریداری شدند.

مقاله عرضه اولیه اولین صندوق املاک در فرابورس اولین بار در تیجارا نیوز پدیدار شد.