استراتژی ملی سلامت ورزش جوانان. gov


استراتژی ملی ورزش جوانان (NYSS) یک منبع ضروری برای سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان کلیدی در ورزش جوانان است. هدف این است که فرهنگ ورزشی جوانان در ایالات متحده را بر اساس یک دیدگاه مشترک متحد کند: روزی که همه جوانان از فرصت ، انگیزه و دسترسی به ورزش برخوردار شوند.

دیدگاهتان را بنویسید