اسامی مشمولان دریافت وام پایه بازنشستگان اعلام شد


مدیرکل صندوق بازنشستگی فرهنگی و اجتماعی اعلام کرد: اسامی مشمولان دریافت وام پایه اعلام شد.

اسامی مشمولان دریافت وام پایه بازنشستگان اعلام شد

به گزارش خبر تایم، محمود مرتضی فرد، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: نتایج ثبت نام وام ضروری ۱۵ میلیون تومانی که برای ثبت نام الکترونیکی ۱۰ اردیبهشت ماه منقضی شده بود، اعلام شد. شناسایی شده اند.

«نتایج و اسامی داوطلبان واجد شرایط از تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ در پورتال خدمات الکترونیک صندوق به نشانی sabasrm.ir قابل مشاهده است.

بازنشستگان می توانند با شماره دفترچه بازنشستگی، کد ملی و شماره حساب بانک صادرات که مستمری خود را از آن دریافت می کنند، نتایج اعلام شده را مشاهده کنند.