ارائه تسهیلات ویژه جهاد کشاورزی برای پرورش دهندگان دام و طیور شهرستان جهرم – خبرگزاری مهر ایران و جهانحسن زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از اجرای طرح تعمیم حمایت، واحدهای دامپروری و طیور با پرداخت تسهیلات ویژه سرمایه در گردش حمایت می شوند و پرداخت این تسهیلات تا زمانی که اعتبار وجود داشته باشد ادامه خواهد داشت. سرمایه در گردش

وی افزود: این تسهیلات برای دامدارانی که دام های دارای هویت و مهر دارند در نظر گرفته شده و با توجه به ظرفیت فعالیت متقاضی قابل تایید است که با هدف کمک به دامداران در تامین نقدینگی خرید نهاده های دامی از محل توزیع می باشد. از مراکز معرفی شده توسط جهاد کشاورزی.

وی زمانی خاطرنشان کرد: تاکنون یک هزار و ۱۴۵ نفر برای طرح حمایت از سرمایه در گردش تسهیلات طرح دام و طیور در سامانه مراجعه کرده اند. ستا آنها ثبت کردند که بیش از ۱۰۰ نفر از این کاربران توانسته اند ۱۳۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کنند و مابقی در مرحله واریز است.

وی گفت: دامداران شهرستان در سامانه ثبت نام می کنند ستا برای تامین سرمایه در گردش نهاده های دامی و پس از دریافت و بررسی فرم ثبت نام توسط شرکت جهاد کشاورزی باید به بانک کشاورزی شهرستان ارائه شود.