اختیارات سازمان تعزیرات برای مقابله با بی‌ثباتی بازار افزایش یابد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان


اختیارات سازمان تعزیرات برای مقابله با بی‌ثباتی بازار افزایش یابد

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با پیشنهاد افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی برای مقابله اثرگذار با پدیده‌های بی‌ثبات‌کننده بازار و پایمال کردن حقوق مردم موافقت کرد.