اختلاس و فساد به سر سفره مردم می رسد/ حالا معلوم شد چرا مرغ ناگهان گران می شود؟ (فیلم)
ماجرا از این قرار است که شعبه ای از وزارت جهاد کشاورزی مجوز واردات ۱۳ میلیون تن لوازم دامی را به یک شرکت خصوصی داده است. این شرکت نیز بدون واردات نهاده آن را در گمرک ثبت می کند و پس از آن وزارت جهاد کشاورزی مجوز فروش نهاده ها را در سامانه بازار می دهد.